Stockholms Dramatiska Högskola - Skådespeleri

Något jag tänkt göra i snart två år är att söka in till utbildningen Skådespeleri på Stockholms Dramatiska Högskola. Det har jag nu gjort och det känns mer än nervöst! För att bli antagen behövs varken bra betyg eller meritpoäng, istället ska man genomgå 1 till 4 praktiska prov. Alla som söker får vara med på prov 1, men sedan går endast de bästa vidare och till sist är det bara 10 personer som får gå utbildningen.

Det låter omöjligt att komma in, speciellt för mig som bara gått teater på fritiden i två år, men jag testar i alla fall. Jag räknar med att jag inte kommer in, men gör det för att få erfarenhet av prov 1.

De flesta går en förberedande utbildning innan de går Skådespeleri och denna förberedande utbildning kommer jag också att söka till. Men jag tror att det är svårt att komma in även på denna. Så det kanske blir Teaterutbildning på någon folkhögskola.

Men jag har andra drömmar efter gymnasiet - backpacka eller kanske jobba ett år. Målet är att i alla fall någon gång gå utbildningen Skådespeleri, helst i Stockholm, men kanske i Malmö eller Göteborg.

Den första mars klockan 08:00 är mitt första praktiska prov. Jag har valt tre texter varav två ska framföras. De jag har valt är en text ur Henrik Ibsens Ett Dockhem, Hjalmar Söderbergs Gertrud och Märta Tikkanens Älskap.